Zvinhu Zvinobhowa KuChurch: Dzidzai Tigadzirise Church!

Zvinhu Zvinobhowa KuChurch: Dzidzai Tigadzirise Church!


On the 3rd of September 2022, I asked a genuine question about church: Chii Chinobhohwa kuChurch? I got over 700 responses and would love to share the most common so as to improve our churches and their service to humanity. Please read through the unedited responses:
Long hours ummmmm ndosaka tichizosumuka .
Plus kunamatirwa uchiita zvekusandudzirwa apa usher vanenge vachiita kukupushawo haaaaaaaa ,ini handichabvumi kunonamatirwa , demon rinoitwa jump Start here kana nemiwo
Zvinhu Zvinobhowa KuChurch: Dzidzai Tigadzirise Church!


Mfundis paanoti handis kuzoparadza nguva yakareba iye ozoita 3hrs achingoparidza
Kuwanza ngano paPulpit paanozoda kutanga kuparidza haaa ndinenge ndatova paAppChurch inotanga na9 mufundisi izouya hake after hrs achiita grand entrance
I have a question zvangu kana church ichitanga na10am why Vafundisi vachinonoka kusvika kuchrch
Kusabata nguva chaiko kunoitwa nevafundisi.ingava nguva yekutanga kana yekupedza.mufundisi anozosara osvika panguva yake isu taneta kare.otora nguva refu futi achiuya nhoroondo papulpit.vana vanopedzisira vakuchemawo coz nguva yavagarisa muchurh yarebesa.pafair chaipo ndirikungoti mafundisi batai nguva
Imwe ve ndeye kuisa ma cameras ku face kwedu during deliverance season for the world to seeKuporofitwa Chiga cherufu kwedu kumapostori ukoKamuparidzirwo kanoitwa mari muchurch kamwe kacho kane mathreats mukati.. Yes we all know and understand kuti church inofamba nemari but shoko reruponeso rave shoma takungoparidzirwa church budget and target, umwe muparidzi akati vanhu mukavapa shoko chairo mari vanobhadhara zvisina kumanikidzwa.. Church ngaitipe shoko tikure pamweya
Kusarudzana ma Pastor nana Apostole kuswededza vane Mari padhuze padhuze navo varombo vanotarisirwa kure vanosarudzwa kana chinzvimbo haapihwe ndoda church dzemucheno idzi kuita ku fashion show asina kuchena haakwane muzvima grp zvavo vana mai Mufundisi vanenge vane vavowo vanowana wana vavanofamba navo apa pakaparidzwa ye giving haaa vanobvisa Mari zhinji ndoma best friends ana mufundisi vamwe votoitwa muvhangeri apa kana shoko hapana dzimwe nguva unoti kuzvigarira kumba senani coz uende kumapositori unonzwa ft nekungonzi hee mberi kune rima kune gomba yooo at the end kunamatira mumba unotoona kurinani muma church shoko rangova remari chete nerekuti ukabvisa mira uchapfuma shoko rekuponesa rakunetsa kuwana
Munhu anotora 20 minutes achirumbidza mukadzi/murume wake pa pulpit aah veduwe.tenge tafambira kunzwa Mwari vachitaura kuhupenyu hwedu..
Kunzi raise your hands higher aaaaah .As if kana ari pasi Mwarii haauye.
Long service tetaneta kare
Kupusha munhu muchinatira
Kumapositori please siyai kahunhu kekutitsindira misoro yedu zvinotibhowa.
Kumapentacostal:

1.Prophet kudaidzira alnight yonzi irikutanga na 9 ivo vozosvika zvavo na1am
2.mfundisi not being part of maprogram ekutanga aye anaintercession it wud make them seem like haana basa
3. Mumatestimony anotendwa ndipapa nothing about God or Jesus in papa is mentioned and havatsiurwi.ndozvinoita vanhu vazoita sevanonamata vanhu vaMwariSound system iri high high volume praise and worship ine discord
Announcements they can be so long... church yapera odzokorodwa futy.Ini ndobhowekana nekuti machristians havabate nguva sezvavanoita kubasa kwavo.ngatikoshesei nguva yekukereke hama dzama chero tichiziva kuti sunday hauna basa raunoita
Church inotanga na9:00 ichipera na12:00 but inozara na11,apo iwe unenga wasvika na8: 30 yopera kuma half one or two
Pamuchaisa zvinhu panzvimbo unosvika kumba na3 or 4
Sound lead singer and backing vocals same volume APA dzese volume to the maximum.
Ndakazomboshanya imwe church nzeve kubudamo dzakuti wuuuu the whole day.Praise and worship haa huye bodo, ngatidzokerei kuma hymns hedu
I don't like the part when a pastor gives a false prophecy and forces you to accept it because unoitwa a witch ne congregation
Ini kana paine chinondibhohwa Apostle kuti ndapinda mu church ndagara pachair ndonzi simukai hapasiripo pamumogara or unoona pakaiswa tuma bhegi zvichinzi ndepevanhu who are still at home imagine. Unozoona vagara vave chikwata asi ini ndinenge ndabva pana Mwari karesa. Ndine church yandakabva ndatorega kuenda zvachose nenyaya idzodzo kuti kumberi ndekwavo isu taive vemhanga mhanga tonzi endai kumashure. Apa ini I love sitting kumberi zvangu so that I hear well and dnt get distracted, Nxaa zvondimara zvekuti bhee. Let it be a choice for munhu kugara hake kumashure. Than kusimudzwa kuti hapasi penyu is something else. My foot, in God's house. Namatai ikoko mega.Makuhwa and tuma group muchurch zvinobhowaKunamatiswa Rosary


Vafundisi are now scarce kuona or vanoda mari kuti unamatirwe yet the gift of God Havana kuitenga nemari. Vafundisi should be accessible kune vana Vesangano vanoda kunamatirwa or vachida advice.Kuparidzirwa nekuitirwa praise and worship session nemunhu akaita mbodza mbodza asina zodzo
Maeredha anogadha Mufundisi kunge munhu wavo
Kuramba tichingoona face dzimwe chete dzichitungamira asi muchurch makazara vanhu eg the person leading prayer ndiye Mc ndiye oimba half of Praise & worship, ocollecter zve offering aaaaaah zvobhowa kuramba tongoteerera munhu mumwe chete kwenguva refu
Kuti church iri kutanga na9 yozotanga na11 zvobhowa

Alter call yekuti unoita 30 min munhu achingotaura
Money money money money money money money money yacho haichapere. Tave kunamatiswa mari takarivara instead of kunamata MwariMCs ..... I personally don't like message recaps after deep grillings of the word, its like trying to create another sermon, no wonder why most people start walking out jus after offering before these MCs hold the mic
Kugara paside nemunhu arikutamba game or arilasocial media anonditadzisa kunamata ndabhoekana naye
Ini chinondibhowa kuyimba jambula 1hour tozonzi nguva yapera ngatichiyimba 1 worship tinamate tisvike panguva ye pledgeKutuka nekushoropodza mamwe machurch


Hama todiiko tigadzirise Church?Musi wesvondo tese kuchurch!


Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.

Copyright: Brand Pride Sibiya (tempering with the article without permission of Brand is a criminal offense).

The views shared in this article may not necessarily be the same as those of the brand.


avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp