Dziripiko Shamwari Dzakadai?

Topic: DZIRIPIKO SHAMWARI DZAKADAYI


Text: Mark 2:4

Dziripi shamwari dzakadzai?

Dzinoti iwe pachako waita give up,usisina tarisiro yekurarama,watotenga, coffin,dzinoruka bonde,dzokutakura dzoenda newe dzonokutsveta patsoka dzaJesu?

Shamwari dzinokutakura kuenda newe kukereke wononamatirwa wopora.

Shamwari dzinokuudza nezvaJesu.

Shamwari dzisingaperere pakuti zvakaoma!

Shamwari dzisingagumire pakuti ma1

Dziripiko shamwari dzakadayi?

Dzinoti iwe wakutorongedza mabag kuda kusiya imba,

Dzinoti kwete hazvinzwaro,dzinopfugama pasi dzonamatira marriage yako Mwari vonzwa minamato nekuchema kweshamwari yako.


Dziripiko shamwari dzinoti uvete panhowo

Dzinokutakura muprayer,dzokwira gomo nenyaya yako,dzonoitsveta patsoka,kuti Jesu vachiona kutenda kwadzo,vanobva varapa zvinorwara muupenyu hwako,
Dziripiko Shamwari Dzakadai?
Dziripiko Shamwari Dzakadai?

Dziripiko shamwari dzinomuka zuva risati rabuda kukunamatira kuti uropafadzwe?

Dziripiko shamwari dzinochemera Mwari kuti uwane basa.

Dziripiko shamwari dzinokunamatira kuti uroore, uroorwe,uchate!

Namata nhasi.

Kuti Mwari vakupewo shamwari dzerwendo dzakadai

Dziri ready kukutakura usisina tariro!

Dziri ready kukuita burden yavo kana uchinge waomerwa!

Shamwari dzinokuitira faith when your own faith is all gone.

Namata nhasi.

Kuti Mwari ndibatsireyi ndivewo shamwari yakadayi!

Kuti tese muno tive shamwari dzakadai.

Wanawo waunotakura nekutenda kwako

Wanawo waunonyengeterera aomerwa Kuti arangarirwe

Wanawo chaunonongedza muupenyu hweshamwari yako kuti This is a result of my prayer.

Do not be a selfish friend!

Dziriko shamwari dzinogutsikana nekubudirira kwake asi umwe wake aripasi!

Dziriko shamwari dzinorara hope asi shamwari isingarare

hope nematambudziko.

Dziriko shamwari dzinotsika mapendekete kuti dzikwirire iwe uripasi!

Ndine muvhunzo nhasi

Uri shamwari yakaita seyi?

Zvinzvere nhasi

Unyengetere uti Mwari ndibatsireyi

Amen

Have a wonderful and blessed day. Amen.

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Tik-Tok, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp