18+: China NaAunty Rhoda: Hutano Hwenhengo Yemudzimai

18+: China NaAunty Rhoda: Hutano Hwenhengo Yemudzimai


Vakadzi teererai.Nhengo yako inzvimbo ine upenyu hwako. Ukasaziva kuchengetedza nhengo yako unosuwa chero uine murume anokuda seakadyiswa. Unoshaya mufaro chero uine brazilian hair mumusoro.

Kuchengetedza Nhengo Yaamai

1.) Fingering.

-pakugeza..vakawanda hamunzwi mushe kana musina kutokodora mukati. Munonzwa semusina kugeza mukachena. Asi nhengo inoita self cleansing.

Just like maziso,nzeve,mhino. Inobvisa tsvina kumberi ichiunza kumusiwo. Iwe unogeza kumusiwo chete inenge yatochena

Kuisa chigunwe kunonovhiringa pH balance yenhengo yako Nhengo ino maintainer acid level iri healthy. Saka nekutokodora kwaunoita unenge wakuikanganisa. Zvokonzera mainfection nekuswinyiwa.

-paromance..dzidzisai mapartner enyu panhau yekuisa zvigunwe munhengo mako.

Nhengo yechidzimai mwena unopinda mukati memwiri wako zvekuti hutachiwana hukapinda hunokwira kusvika kuchibereko nemafalopian tube

Maoko anobata zvakawanda and vashoma vedu vanogeza maoko vakuda kuita bonde. Vamwe vane nzwara hombe zvinove zvinotakura magerms anokonzera mainfections.

Nhengo yako mukadzi ine healthy bacteria rinonzi Lactobacillus. Bacteria iri basa raro kuderedza hutachiwana hwakaipa. Saka nekuiswa zvigunwe foreign bacteria ikawandisa kudarika Lactobacillus patove neinfection ipapo.

Make sure maoko agezwa nzwara dzakachekwa before kudhonzana nzeve nekutamba nababa

2.) Kuiswa kumwena unobuda netsvina(ANAL SE*).

Pano handipo kukuudzai kuti regai anal se* kana kuti itai. Asi chenjedzo ndeyekuti musaite tsika yekuti mabuditsa sikarudzi yababa kumwena wekumashure moisa zvee muna amai mumwena wekumberi

Sikarudzi yababa inotora mabacteria kumwena wekumashure asingawirirane nebacteria emunhengo yamai. Panenge patogadzirwa infection ipapo.
18+: China NaAunty Rhoda: Hutano Hwenhengo Yemudzimai
18+: China NaAunty Rhoda: Hutano Hwenhengo Yemudzimai

3.) Mishonga yekudzora nhengo yamai

Recipe dziya dzamunoudzana dziya. Kusolver imwe problem and create Nhengo yamai inodzorwa nema kergel exercise (kusimbisa mhasuru dzemadziro umukati menhengo)

Uchiita seunosunga weti. Izvi zvekututira grocery munhengo menyu kuzvigadzirira hurwere hunozokunetsai nekuda kufadza murume chete.

4.) Kugeza nesipo nhengo kana kuisa spray uchiti ndokuti kunhuhwirire.

Zvinovhiringa pH balance yenhengo yenyu

5.) Mapants

Tengai mapants ekupfeka muri kunguva. Anomirira izvozvo chete. Moita mapants ekupfeka musiri kunguva and musama sanganise chero pakumawacha.

Itai habit yekupisa or kurasa mapants after every 6 months. Siyai tsika yekuda kurirasa nekubvaruka.

Mapants anodawo kurohwa nezuva kana awachwa. Potai muchitsvaga panorova zuva pekuma yanika.

6.) Kubvisa tsvina kana mapedza kuzvibatsira no2

Kune vakadzi vane tsika yekupukuta achiuya kumberi. Hakusiko kupukuta kwakanaka. Pukutai muchienda kumashure kuti musa sanganise bacteria rekumashure nere kumberi.

Have a wonderful and blessed day. Amen.

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Tik-Tok, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp