Ishe, Wamunoda Uya Arwara!

WAMUNODA UYA ARWARA


Razaro akarwara, Jesu akaudzwa kuti wamunoda uya arwara asi haana kuuya or haana action yaakatora. (John chapter 11)

Vamwe vakatoti oh honai, Jesu wenyu uya ndewe fake, sei asingauye kuzoporesa waanofarira sitereki..

Razaro akasvika mukufa Jesu asati awuya, not kuti Jesu akanga asiri concerned naRazaro, but aiziva kuti kuporesa murwere was a simple thing which he could do at any time, but he was waiting for an opportunity to demonstrate the power of God fully.

Akatozouya after 4 days hake Razaro afa atovigwa ava kutonhuwa.

Jesu wedu anoda zvacho zviya zvinonzi hazvichaiti, zvaora zviya zvinonzi nevanhu hazvichagadziriki, hapasisina yekutamba, ndopaanosvika zvake oti mamuisa kupi, vanhu voti you are late Jesus, hazvichagoni kuti umuporese, he is already dead and ava kutonhuwa..
Ishe, Wamunoda Uya Arwara!
Ishe, Wamunoda Uya Arwara!

Inzwa mudikani.

What is imposible kwatiri isu sevanhu is posible kwaari.

Jesu anoshevedzera oti Lazarus come forth, and Razaro anomuka, obuda muguva maanga akavigwa.

The same Jesu iyeye akamutsa razaro arikubvunza iwe nhasi unoti zvangu hazvichagadzirisiki, zvangu zvava papoint of no return..

Manheru ano Jesu arikuti, Where and what is the problem that you are facing today?

What is your Lazarus in your life?

Unoda here kubuda musituation yako iyoyo yaunofunga kuti haichina reverse?

I don't know hangu, but dai ndanga ndirini iwe, ndaiudza Jesu kuna Razaro wangu and I am sure and confident kuti Jesu wangu achamutsa Razaro wangu.

There is hope in Jesus Christ my friend.

Pandaverenga pa verse 3 zvanzi "uya wamunoda arwara."

Kureva kuti anodiwa naJesu anogona kusangana nechallenge. Asi hazvirevi kuti wasiiwa naMwari.

Usapima rudo rwaMwari nekuda kwe problem.

You may be sick today or going through difficulties but be a close friend of God. Amen

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.

Copyright: Brand Pride Sibiya (tempering with the article without permission of Brand is a criminal offense).

avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp