Mugore ReKufa KwaMambo Uzziah Wakaonei?

MAMBO UZIAH VANOFA, ISAYAH OENDA HAKE PARUFU, ASVIKA PARUFU ANOONA MWARI.. Isaiah 6:1


By Pastor Perpetual Chakanetsa

Varipo vakanga vari parufu vaingoda BODY VIEWING kuti vaone kuti CHOKWADI HERE AFA.. Vamwe vaida kuona kuti AKAZOFA AITA SEI. Vamwe ndivo vaitoda PHOTO rechitunha. Vamwe vaitova VAROYI VAITODA NYAMA but lsayah aripowo ipapo akungoona MWARI hake ariparufu..

Listen to me my friend don't allow chitunha kuti chitore ATTENTION YAKO. Like iye zvino everyone akungoti CORONA this and that. You are looking at Corona, but you are AFRAID of corona. You are SENDING MORE POSTS ABOUT CORONA whilst vamwe vari KUONA MWARI PA THIS PERIOD YECORONA.
Mugore ReKufa KwaMambo Uzziah Wakaonei?
Mugore ReKufa KwaMambo Uzziah Wakaonei?

Just think about all PRECAUTIONS. Do you think they were not wearing MASKS IN ITALY? Do you think CHINESE PEOPLE FAILED TO WASH HANDS AND ISOLATE THEMSELVES or BANNING ALL THE GATHERINGS.. zvese hazvina kuipa but we can't do much to PREVENT Corona-virus (ZVAZVINODAI PAMUTI MUNYORO KUZOTI WAKAOMA). We are NOTHING IN THE HANDS OF CORONA kana tisina Mwari.

What makes you and your family different is that, YOUR BLOOD NEED THE BLOOD OF JESUS IN YOUR VEINS. Remember valzirayeri vanonzi ZORAI ROPA PAMAGONHI ENYU kuti mutumwa werufu kana auya ADARIKE.. Exodus 12:23. Don't panic Christians. Paul anoti NDARWA KURWA KWAKANAKA NDACHENGETA KUTENDA.. 2 Timothy 4:7

Jesu pamuchinjikwa anoti BABA NDOISA MWEYA WANGU MUMAOKO ENYU. Luke 23:46
The devil is not targeting YOUR FLESH,, he is after YOUR SPIRIT!! Just put your spirit in the hands of our Lord. AMEN

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.

Copyright: Brand Pride Sibiya (tempering with the article without permission of Brand is a criminal offense).

The views shared in this article may not necessarily be the same as those of the brand.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp