Amwe MaProblems Haadi Mari Anoda M....

Kune mamwe maProblems anoita kunge anoda mari but iwo achida Jesu. Pane murume aiva akaremera pana Acts 3, aigara paGate reTemberi aine ndiro yekukumbira mari.


Hongu aigona kuwana mari but aingoramba akaremera, money couldnt solve his problem.Peter achisvika akazviziva kuti izvi hazvidi mari izvi, zvinotoda Jesu, akamuudza kuti in the name of Jesus simuka ufambe. The are many problems anosangana nevanhu aunogona kufunga kuti they can be solved by money but izvo zvichida Jesu.
Rejoice in the Lord
Mari inovhara kana problem yauya, but Jesu anovhara panopinda neProblem. Let me repeat again, mari haigone kuvharidzira problem kuti isapinde but Jesu anogona kuvharidzira entry point yeProblem. Unogona kuita mari yako but uine maProblems hobho, but kana uina Jesu then all your problems will be solved.Hazvidi cash izvi, zvinoda Jesu. Murume uyu zuva nezuva aiuya panzvimbo iyi achikandirwa mari asi izvi hazvina chazvakamubatsira akaramba noutera bwake.

Hama mudikani mari hongu pane zvainoshanda asi pane painogumira haipedze matambudziko. Mwari voga ndivo vanokwanisa kupedza matambudziko.
Daidza Mwari nhasi matambudziko ose anopera paupenyu bwako. Murume anonzi Rodger Boka akafira mundege nemari dzake asi vakaunzwa kunaShe vakaitirwa zvakanaka, vakaunzwa kunaShe vakawana mufaro usingaperi. Vakaunzwa kunaShe vakawana utano. Pane chese chaungada taurira Jesu Kristu. Vanozvitaura vega kuti huyai kwandiri imi makaremerwa ndikuturei musengwa.

Mwari muvambi nemupedzisi weupenyu ngavatibatsire nhasi nemazuva ose oupenyu hwedu.
Amen!
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp