Kushaya bonde kwemukadzi akaroorwa kwenguva refu zvinokanganisa utano hwake. Zvinoonekwa neizvi pamunhukadzi:

  • Kushaya hope paruvato munhu achingoshanyarika chitaridzo chekuda bonde. Kune vasingagoni kutaura.mkadzi anokuguma guma kunge mistake kusvika late usiku anenge achida bonde.
  • Mukadzi anoshaya bonde looks older,kutaridzka kuchembera paface iye ari mudiki-she loses a youthful face. It is lack of collagens that occurs during sex which makes skin soft and silky.
  • Kusada kutamba nevamwe paari-mkadzi akashaya bonde kwenguva hana shungu to socialize nevamwe.
  • Constantly sick-mkadzi anoshaya bonde kwenguva refu muviri wake unodhererwa nezvirwere mhoswa anoshaya ma antiviral antibodies awo anogadzirwa nguva yebonde causing her to fell sick everytime and then.
  • Hanganwa or forgetful-,mkadzi anoshaya bonde kwenguva anokanganiska njere nekuti pakuita bonde ropa rinozara neOxygen roenda kupfungwa improving memory uye kugonakuwana ruzivo rutsva.
  • Mukadzi anoshaya bonde kwenguva refu anokanganwa nezvinhu zvakakosha.
SEX BRINGS HAPPINESS FOR THE LIFE OF A MARRIED WOMAN.
18+ Chakakoshera Bonde Kumudzimai
May God give you grace in your marriage!

Adopted By Apostle Pride Sibiya