DAY 9 STUDY GUIDE - Pray For Zimbabwe (Prayer for Zimbabwe Lyrics by Worship Addicts)

Nyangwe zvikarema zvikasvikepi,
(No matter how hard it becomes)
Vakadzidza vakazvitadza
(And even if the educated may fail to give us a solution)
Nyika dzimwe dzikatiseka
(Even if other countries may laugh at us)
hatingapererwi netariro
(we will not despair or loose hope)
Zimbabwe Mwari vanogoida
(Zimbabwe,God will always love it)
Kunevana vake ku Zimbabwe
(To his children in Zimbabwe)
tichadaidza Mwari wedu
(We will call upon our God)
tichadaidza Mwari wedu
(We will call upon our God)

Chorus
Jehovah, mwari munogona
(Jehovah, Lord You are good)
Jehovah, mwari munogona
(Jehovah, Lord You are good)
Jehovah, munotigonera
(Jehovah, You are so good to us)
Jehovah, vanhu tese tinokundikana,
(Jehovah, all the people may fail us)
Asi imwi munogoona
(But You God are so good to us)
By Worship Addicts - Takesure Zamar
Pray For Zimbabwe (Prayer for Zimbabwe Lyrics by Worship Addicts)

avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp