Ini ndiri mukomana ane makore 28, handisati ndaroora. Dambudziko rangu nderekuti ndinosema vasikana.

Ndinogona kutoita hushamwari nemusikana hwakasimba, asi pandinozoda kusvitsa shoko, moyo wangu unobva watotanga kuvenga musikana iyeye.
Ndinosema Vakadzi. Ndibatsireiwo Hama
Asi chinondishamisa ndechekuti nhengo yesikarudzi yangu inongotirimuka pese-pese.

Chingava chii nhai tete? Ndibatsireiwo ndinoda kuwanawo musikana wekuroora.

Shepherd. Chitungwiza.